Раздел инженерно-технических мероприятий гражданской защиты

Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі проектної документації об’єктів - це складова проектної документації що визначає комплекс інженерно-технічних рішень, спрямованих на запобігання виникненню надзвичайної ситуації, забезпечення захисту населення і територій та зниження можливих матеріальних збитків від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, від небезпек, що можуть виникнути при веденні терористичних, військових дій або внаслідок цих дій, а також створення містобудівних умов для забезпечення стійкого функціонування об’єктів.

Проектні рішення розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО), в залежності від економічної та оборонної значимості об’єкта, а також його потенційної небезпеки, як правило, складаються із двох частин:

проектні рішення у сфері цивільного захисту (цивільної обороні), які розроблюються з урахуванням розміщення виробничих сил і розселення населення, відповідних груп міст і категорій об'єктів з цивільної оборони, вимог ДБН В. 1.2-4 щодо зон можливих небезпек, а також необхідності створення містобудівних умов для забезпечення сталого функціонування цих об’єктів;

проектні рішення щодо попередження надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, які розроблюються з урахуванням потенційної небезпеки на об’єкті, який проектується, а також поруч розташованих об'єктах, результатів інженерних вишукувань, оцінки природних умов і навколишнього середовища.

До розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО) у складі проектної документації всіх об'єктів включаються:

обґрунтування віднесення об'єкта до відповідної категорії з цивільного захисту (цивільної оборони);

визначення меж зон можливої небезпеки, які передбачені ДБН В. 1.2-4;

обґрунтування відстані об’єкта від категорованих міст та об’єктів з цивільної оборони, зон катастрофічного затоплення від прориву гідротехнічних споруд тощо;

рішення щодо влаштування системи раннього виявлення НС та локальної системи оповіщення населення, яке проживає у зонах можливого ураження, та персоналу цього об’єкту;

рішення стосовно безаварійної зупинки технологічних процесів;

рішення щодо підвищення надійності електропостачання об'єктів та технологічного устаткування, що не підлягають відключенню від електропостачання;

рішення щодо підвищення стійкості роботи джерел водопостачання та захисту їх від радіоактивних і небезпечних хімічних речовин та інше.

Проектні рішення щодо попередження НС техногенного та природного характеру повинні передбачати:

попередження можливих НС на об’єкті, у зв’язку із прогнозованими аваріями на об'єкті будівництва, та мінімізацію їх наслідків;попередження можливих НС на об’єкті, у зв’язку із прогнозованими аваріями на поруч розташованих потенційно небезпечних об'єктах, включаючи аварії на транспорті;

попередження можливих НС на об’єкті, джерелами яких є небезпечні природні процеси.